transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incremental Turn Processing in Dialogue

Författare och institution:
Arash Eshghi (-); P. G. T. Healey (-); Matthew Purver (-); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Eleni Gregoromichelaki (-); Ruth Kempson (-)
Publicerad i:
Architectures and Mechanisms for Language Processing,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Förlagsort:
York, UK
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
224190
Posten skapad:
2015-10-14 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007