transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contrarious results from picture inspection for individuals with dyslexia

Författare och institution:
Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Programme book for EARLI,25-29 August, Limassol, Cyprus, ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
reading comprehension, dyslexia, eye-tracking, multimodality
Postens nummer:
224178
Posten skapad:
2015-10-14 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007