transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish uterus transplantation project: the story behind the Swedish uterus transplantation project.

Författare och institution:
Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 94 ( 7 ) s. 675-9
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Nyckelord:
Clinical Trials as Topic, Female, Humans, Hysterectomy, adverse effects, Infertility, Female, etiology, surgery, Live Birth, Organ Transplantation, trends, Pregnancy, Sweden, Tissue Donors, Uterus, abnormalities, transplantation
Postens nummer:
224176
Posten skapad:
2015-10-14 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007