transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uterus transplantation trial: Psychological evaluation of recipients and partners during the post-transplantation year.

Författare och institution:
Stina Järvholm (Psykologiska institutionen & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Liza Johannesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Alex Clarke (-); Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Fertility and sterility, 104 ( 4 ) s. 1010-5
ISSN:
1556-5653
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To explore the psychology and well-being of the nine patients undergoing uterus transplantation (UTx) as part of the first clinical trial, during the first 12 months of which seven patients experienced graft survival with occasional mild rejection episodes and two patients experienced graft failure, with hysterectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
224170
Posten skapad:
2015-10-14 10:52
Posten ändrad:
2015-11-10 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007