transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families-a systematic review.

Författare och institution:
Viveca Söderström-Anttila (-); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anne Loft (-); Anja Pinborg (-); Kristiina Aittomäki (-); Liv Bente Romundstad (-); Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction update, 22 ( 2 ) s. 260-76
ISSN:
1460-2369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Surrogacy is a highly debated method mainly used for treating women with infertility caused by uterine factors. This systematic review summarizes current levels of knowledge of the obstetric, medical and psychological outcomes for the surrogate mothers, the intended parents and children born as a result of surrogacy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
224164
Posten skapad:
2015-10-14 10:34
Posten ändrad:
2016-04-28 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007