transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Karl August Hagberg, 1865–1944

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Institutionen för språk och litteraturer & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Svenskt översättarlexikon,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Postens nummer:
224158
Posten skapad:
2015-10-14 00:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007