transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musik i grundskolan. En nationell ämnesutvärdering i åk 6 och 9.

Rapport 424

Författare och institution:
Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik); Claes Ericsson (-); Skolverket (-)
Antal sidor:
227
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Skolverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Skolverket har under 2013 genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Bakgrunden är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika ämnen. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. I föreliggande rapport redovisas resultatet från utvärderingen i ämnet musik. Claes Ericsson, professor i utbildningsvetenskap vid sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad och Monica Lindgren, professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet har författat rapporten om musik. Rapporten vänder sig framförallt till musiklärare, lärarutbildare och lärarstuderande i musik.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
Nationell utvärdering, musik, grundskolan
Ytterligare information:
ISSN: 1103-2421 ISRN: SKOLV-R-424-SE
Postens nummer:
224123
Posten skapad:
2015-10-13 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007