transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spouses of Stroke Survivors Report Reduced Health-Related Quality of Life Even in Long-Term Follow-Up: Results From Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke.

Författare och institution:
Josefine Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lukas Holmegaard (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ingvar Karlberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Petra Redfors (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christina Jern (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Christian Blomstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Stroke; a journal of cerebral circulation, 46 ( 9 ) s. 2584-90
ISSN:
1524-4628
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The consequences for the family of stroke survivor are generally studied in a short-term perspective. The aim of this study was to assess long-term aspects of health-related quality of life among spouses of stroke survivors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
stroke, caregiver, HRQoL, longterm
Postens nummer:
224115
Posten skapad:
2015-10-13 11:25
Posten ändrad:
2016-04-29 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007