transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surgical Treatment of Aortic Prosthetic Valve Endocarditis: A 20-Year Single-Center Experience.

Författare och institution:
Sossio Perrotta (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Victoria Fröjd (-); Gunnar Svensson (-)
Publicerad i:
The Annals of thoracic surgery, 101 ( 4 ) s. 1426–1432
ISSN:
1552-6259
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Despite progress in diagnostic methods and treatment, aortic prosthetic valve endocarditis (PVE) remains a life-threatening disease. We report the outcome of all operations for aortic PVE performed at our institution over the past 20 years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
224097
Posten skapad:
2015-10-13 10:13
Posten ändrad:
2016-04-29 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007