transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cement cartels in US and Sweden during the 20th century – how did the cartel legislation affect the cement industry

Författare och institution:
Malin Dahlström (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Ekonomisk-historiska mötet, Umeå 8-10 oktober, 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
cartels, cement, Sweden, US, competition, antitrust, legislation
Postens nummer:
224074
Posten skapad:
2015-10-12 16:28
Posten ändrad:
2015-10-28 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007