transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Depression of the frontal veins: A new clinical sign of frontal fibrosing alopecia.

Författare och institution:
Sergio Vañó-Galván (-); Ana Rita Rodrigues-Barata (-); Marta Urech (-); Natalia Jiménez-Gómez (-); David Saceda-Corralo (-); John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Jesús Cuevas (-); Pedro Jaén (-)
Publicerad i:
Journal of the American Academy of Dermatology, 72 ( 6 ) s. 1087-8
ISSN:
1097-6787
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Aged, Alopecia, diagnosis, pathology, Biopsy, Needle, Cohort Studies, Female, Fibrosis, pathology, Frontal Bone, blood supply, Humans, Immunohistochemistry, Middle Aged, Predictive Value of Tests, Retrospective Studies, Severity of Illness Index, Veins, abnormalities
Postens nummer:
224030
Posten skapad:
2015-10-12 13:53
Posten ändrad:
2015-11-10 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007