transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modelling the Future: System Dynamics in the Cutaneous Malignant Melanoma Care Pathway

Författare och institution:
Magdalena Claeson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Stefan Hallberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers); Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle, Chalmers); Ann-Marie Wennberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Helena Gonzalez (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Acta dermato-venereologica, 96 ( 2 ) s. 181-185
ISSN:
1651-2057
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Incidence rates for cutaneous malignant melanoma are increasing worldwide. Estimates of the future number of melanoma cases are important for strategic planning of the care pathway. The aim of this study was to use system dynamics modelling to evaluate the long-term effects of changes in incidence, population growth and preventive interventions. Historical data on invasive melanoma cases in Western Sweden from 1990 to 2006 were obtained. Using computer simulation software, a model estimating the accumulated number of melanoma cases for 2014 to 2023 was developed. Five future scenarios were designed: stable incidence, business-as-usual, 25% reduced patient's delay, 50% reduced doctor's delay, and a combination of the last 2, called improved overall secondary prevention. After 10 years, improved overall secondary prevention would have resulted in a 42% decrease in melanomas > 4 mm and a 10% increase in melanomas ≤ 1 mm, compared with business-as-usual. System dynamics is a valuable tool, which can help policymakers choose the preventive interventions with the greatest impact.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
224000
Posten skapad:
2015-10-12 11:19
Posten ändrad:
2016-05-20 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007