transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A retrospective review of the incidence of various complications in different delayed breast reconstruction methods.

Författare och institution:
Andri Thorarinsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Victoria Fröjd (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Lars Kölby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Richard Lewin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Niclas Molinder (-); Jonas Lundberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Anna Elander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Hans Mark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi)
Publicerad i:
Journal of plastic surgery and hand surgery, 50 ( 1 ) s. 25-34
ISSN:
2000-6764
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Breast reconstruction is a common standard procedure in many centres after breast cancer surgery. The aim of the present study was to investigate and compare the incidence of various complications in different reconstruction methods.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Plastikkirurgi
Postens nummer:
223898
Posten skapad:
2015-10-09 09:15
Posten ändrad:
2016-04-29 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007