transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vara mellanchef i svenska välfärdsorganisationer på en position mellan makt och underordning - att styra och bli styrd?

Författare och institution:
Monica Andersson Bäck (Institutionen för socialt arbete); Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
FALF, Landskrona 2015 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
223886
Posten skapad:
2015-10-08 23:11
Posten ändrad:
2015-10-22 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007