transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Persons with Haemophilia in Sweden- Experiences and Strategies in Everyday Life. A Single Centre Study.

Författare och institution:
Elisabeth Brodin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Fariba Baghaei (-); Marie Törnbom (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
PloS one, 10 ( 10 ) s. e0139690
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Haemophilia is caused by deficiency in coagulation factor VIII or IX. Treatment with the missing coagulation factors has been available in most developed countries for several decades. The aim was to explore the experiences of adults living with severe or moderate haemophilia and their coping strategies at a single centre in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
223882
Posten skapad:
2015-10-08 20:46
Posten ändrad:
2015-11-09 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007