transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preparedness for Chemical Threats; New Challenges in Management of Trauma and Disasters

Författare och institution:
Amir Khorram-Manesh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Bulletin of Emergency & Trauma, 3 ( 4 ) s. 115-117
ISSN:
2322-2522
E-ISSN:
2322-3960
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård ->
Katastrofmedicin
Nyckelord:
Preparedness, Chemical agents, Threats, Management, Trauma, Disasters
Ytterligare information:
http://www.beat-journal.com/BEATJournal/darajeh_work_11.3.93/index.php/BEAT/article/view/194/377
Postens nummer:
223866
Posten skapad:
2015-10-08 14:28
Posten ändrad:
2016-08-31 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007