transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Warranting a disability identity: Records of categorizations and the construction of the ‘ADHD-girl’ in a special class

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Alapp, Milano 5-7 nov, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
Nyckelord:
'disability identity', ADHD, MCA, categorisation
Postens nummer:
223850
Posten skapad:
2015-10-08 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007