transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of physical activity, sedentary behaviour and muscle strength on bone stiffness in 2-10-year-old children-cross-sectional results from the IDEFICS study.

Författare och institution:
Diana Herrmann (-); Christoph Buck (-); Isabelle Sioen (-); Yiannis Kouride (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Dénes Molnár (-); Theodora Mouratidou (-); Yannis Pitsiladis (-); Paola Russo (-); Toomas Veidebaum (-); Wolfgang Ahrens (-)
Publicerad i:
The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 12 s. 112
ISSN:
1479-5868
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Physical activity (PA), weight-bearing exercises (WBE) and muscle strength contribute to skeletal development, while sedentary behaviour (SB) adversely affects bone health. Previous studies examined the isolated effect of PA, SB or muscle strength on bone health, which was usually assessed by x-ray methods, in children. Little is known about the combined effects of these factors on bone stiffness (SI) assessed by quantitative ultrasound. We investigated the joint association of PA, SB and muscle strength on SI in children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
223804
Posten skapad:
2015-10-07 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007