transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crises and change. World War I and the dynamics of emerging Poland

Författare och institution:
Izabela A. Dahl (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bellicose Entanglements 1914. The Great War as a Global War. Maximilian Lakitsch, Susanne Reitmair-Juárez, Katja Seidel (Eds.) , s. 231-246
ISBN:
978-3-643-90655-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
LIT Verlag
Förlagsort:
Zürich
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Nyckelord:
Great War, World War I, Poland, Polish contemporary history, Polish independency, European history, Contemporary history
Postens nummer:
223793
Posten skapad:
2015-10-07 14:54
Posten ändrad:
2015-10-08 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007