transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vardagens antirasism. Om rörelsens villkor och framväxt i Sverige.

Redaktör(er):
Adrián Groglopo (Institutionen för socialt arbete); Majsa Allelin (Institutionen för socialt arbete); Diana Mulinari (-); Carlos Diaz (-)
ISBN:
978-91-87679-99-5
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Notis
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varför en bok om antirasism? Det enklaste svaret skulle vara att det behövs på grund av den rasism som genomsyrar det svenska samhället. Ett mer invecklat svar är för att rasism präglar våra sociala relationer i olika dimensioner. Dessa dimensioner sträcker sig från den institutionella till den vardagliga, från den politiska till våra känslomässiga relationer. Det är med andra ord dessa relationer som medvetet eller omedvetet präglar våra liv, institutionellt och emotionellt.Vi behöver därför utbyta erfarenheter, tankar, visioner, metoder och strategier med varandra. Därför denna bok. I denna antologi samlar vi 26 texter från en blandning av forskare, aktivister, poeter, författare, journalister, jurister och andra som i sin vardag har bekämpat rasism och diskriminering på olika sätt. En kamp som sker i vardagen, och som uttrycks i personligt kollektiva erfarenheter. En kamp som skapar en politisk identitet: antirasism. En antirasism som vet att en annan värld är möjlig.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
antirasism, rasism, Sverige, aktivism, sociala rörelser
Postens nummer:
223726
Posten skapad:
2015-10-06 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007