transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measured and not estimated glomerular filtration rate should be used to assess renal function in heart transplant recipients.

Författare och institution:
Oscar Kolsrud (Institutionen för medicin); Sven-Erik Ricksten (-); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Marie Felldin (-); Kristjan Karason (-); Ola Hammarsten (-); Ola Samuelsson (-); Göran Dellgren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 31 ( 7 ) s. 1182-9
ISSN:
1460-2385
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In organ transplanted patients, impaired renal function is of major prognostic importance and influences therapeutic decisions. Therefore, monitoring of renal function with glomerular filtration rate (GFR) is of importance, both before and after heart transplantation (HTx). The GFR can be measured directly (mGFR) or estimated (eGFR) with equations based on circulating creatinine or cystatin C levels. However, these equations have not been thoroughly validated in the HTx population.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
223724
Posten skapad:
2015-10-06 15:02
Posten ändrad:
2016-08-10 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007