transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Animal welfare at slaughter – A social learning process

Författare och institution:
Anne Algers (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Charlotte Berg (-)
Publicerad i:
Hubrecht, R. & Ostovic, M. (Eds.) Proceedings of HSA International Symposium – Recent Advances II, Zagreb, Croatia, 16-17 July, 2015., s. 22-22
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
223701
Posten skapad:
2015-10-06 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007