transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Apple and bananas when comparing recovery and patients satisfaction following day surgery

Författare och institution:
Metha Brattwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Margareta Warrén Stomberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Jan G Jakobsson (-)
Publicerad i:
Ambulatory Surgery, 21 ( 1 ) s. 14-15
ISSN:
0966-6532
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is still no consensus around how to assess performance, recovery and patient satisfaction following day care anaesthesia and surgery. This review considers metrics that might be used to assess these phases of day surgery care.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kirurgi
Nyckelord:
recovery, day surgery
Postens nummer:
223692
Posten skapad:
2015-10-05 21:45
Posten ändrad:
2015-11-05 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007