transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Letter to the Editor.

Författare och institution:
Petty Cartemo (-); Jenny Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Anders Nordlund (-); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 168 ( 2 ) s. 291
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
223586
Posten skapad:
2015-10-02 10:22
Posten ändrad:
2016-02-10 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007