transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Note on the Importance of Weak Convergence Rates for SPDE Approximations in Multilevel Monte Carlo Schemes

Författare och institution:
Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
11th International Conference on Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Methods in Scientific Computing, MCQMC 2014, Leuven, Belgium, 6-11 April 2014, 163 s. 489-505
ISBN:
978-3-319-33505-6
ISSN:
2194-1009
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It is a well-known rule of thumb that approximations of stochastic partial differential equations have essentially twice the order of weak convergence compared to the corresponding order of strong convergence. This is already known for many approximations of stochastic (ordinary) differential equations while it is recent research for stochastic partial differential equations. In this note it is shown how the availability of weak convergence results influences the number of samples in multilevel Monte Carlo schemes and therefore reduces the computational complexity of these schemes for a given accuracy of the approximations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
http://arxiv.org/abs/1508.07958
Postens nummer:
223545
Posten skapad:
2015-10-01 14:00
Posten ändrad:
2016-10-06 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007