transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Events of becoming-other in research sessions

Författare och institution:
Barbro Johansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Frances Hultgren (-)
Publicerad i:
Child and Teen Consumption. Being, becoming and belonging, 9-11 April 2014, University of Edinburgh, Business School.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
223542
Posten skapad:
2015-10-01 13:56
Posten ändrad:
2016-01-22 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007