transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att stimulera elevers läsintresse - ett samverkansuppdrag

Författare och institution:
Anita Varga (-); Frances Hultgren (-); Olle Widhe (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Skolverket. Läs- och skrivportalen. Läslyftet. Stimulera läsintresse., ( Januari 2015 ) s. 1-13
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
lässtimulans
Postens nummer:
223536
Posten skapad:
2015-10-01 13:47
Posten ändrad:
2015-10-02 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007