transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer. Kroppslighet och läsintresse

Författare och institution:
Olle Widhe (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Skolverket. Läs- och skrivportalen. Läslyftet. Stimulera läsintresse. , s. 1-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
223534
Posten skapad:
2015-10-01 13:33
Posten ändrad:
2015-10-02 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007