transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Att tämja monstret – litteraturanalys i multimediamiljöer”.

Författare och institution:
Christian Mehrstam (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Olle Widhe (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Barn- och ungdomsforskning: Metoder och arbetssätt. Redaktörer: Lena Sjöberg, Soly Erlandsson (red.), s. 99-116
ISBN:
978-91-44-07552-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
223530
Posten skapad:
2015-10-01 13:23
Posten ändrad:
2015-10-08 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007