transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Är EU-svenskan begriplig? Några funderingar utifrån en färsk doktorsavhandling

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Föredrag vid medlemsmöte inom SFÖ & FAT, Göteborg 30 september 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
223503
Posten skapad:
2015-10-01 07:48
Posten ändrad:
2015-10-09 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007