transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of night-time low frequency noise on the cortisol response to awakening and subjectiv sleep quality

Författare och institution:
Kerstin Persson Waye (Institutionen för samhällsmedicin); Angela Clow (-); S Edwards (-); F Hucklebridge (-); Ragnar Rylander (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin)
Publicerad i:
Life Sciences, 72 s. 863-875
ISSN:
0024-3205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
223483
Posten skapad:
2015-09-30 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007