transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessments of low frequency noise complaints among the local Environmental Health Authorities and follow-up study 14 years later

Författare och institution:
Johanna Bengtsson (-); Kerstin Persson Waye (Institutionen för samhällsmedicin)
Publicerad i:
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, 22 s. 9-16
ISSN:
0263-0923
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
223454
Posten skapad:
2015-09-30 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007