transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skärvor, skimmer, stjärntäcke: Scenkonstverket Spegeln-Kairos som scenografisk händelse

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Filosofi på liv och död: Texter om psykoanalys [redaktörer: Emil Asbjörnsen, Andreas Nordh], s. 138-153
ISBN:
978-91-637-8128-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med undersökningen är att skriva fram och analysera den affektiva kraften i Eva Ingemarssons scenkonstverk Spegeln–Kairos, genom att undersöka det empatiskt laddade utbyte som pågick mellan miljö och besökare från ett scenografiskt perspektiv. Jag använder mig av en modell där den scenografiska händelsen förstås som ett intrikat spel mellan kropp, bild, och språk, eller med psykoanalytikern Jacques Lacans terminologi, mellan det reala, det imaginära och det symboliska. Dessa register är inte separerade utan sammanvävda och rörliga, det vill säga dynamiska. Det reala kopplas här till mänskliga kroppar, de hot och omöjligheter som kan visa sig när scenkonstnären uppträder i den byggda och ofta teknikberoende miljön, samt till det som inte kan symboliseras men som ändå finns där. I det imaginära registret finns bilder och föreställningar som hör till jaget och till kulturen och media. Den symboliska ordningen syftar på de samhällssystem som påverkar den sceniska händelsen, och på de strukturer som genomkorsar subjektets tillblivelseprocess.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
Scenografi, scenografisk händelse, Lacan, det reala, det imaginära, det symboliska, Eva Ingemarsson, Atalante, affekt, kairos, dans, koreografi
Ytterligare information:
Mera om Spegel-Kairos här: http://evaingemarsson.se/spegeln-kairos/ se länk till inspelat spegelseminarium med Astrid von Rosen
Postens nummer:
223423
Posten skapad:
2015-09-30 11:12
Posten ändrad:
2016-07-02 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007