transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blogga tryggt med etik och etikett. Föredrag vid Onsdagsakademin, Sahlgrenska Akademin den 30 september 2015.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Föredrag vid Onsdagsakademin, Sahlgrenska Akademin den 30 september 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Hälso- och sjukvård, sociala medier, bloggar, nätetik, etiska rum, moral, social acceleration, Nya medier i tjänsten
Postens nummer:
223394
Posten skapad:
2015-09-30 07:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007