transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CCS in the Baltic Sea Region - Bastor 2. Work package 4: legal and fiscal aspects

Författare och institution:
Nils Rydberg (-); David Langlet (Juridiska institutionen)
Antal sidor:
90
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Ytterligare information:
Elforsk report 14:48
Postens nummer:
223390
Posten skapad:
2015-09-30 06:24
Posten ändrad:
2015-11-13 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007