transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International Law and Changing Perceptions of Security

Redaktör(er):
Jonas Ebbesson (-); Marie Jacobsson (-); Mark Klamberg (-); David Langlet (Juridiska institutionen); Pål Wrange (-)
ISBN:
978-90-04-27457-0
Antal sidor:
350
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Brill Nijhoff
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
223386
Posten skapad:
2015-09-29 22:11
Posten ändrad:
2016-05-11 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007