transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I. Havercroft, R. Macrory, and R.B. Stewart (eds), ‘Carbon Capture and Storage: Emerging Legal and Regulatory Issues’

Författare och institution:
David Langlet (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Carbon and Climate Law Review, 2012 ( 2 ) s. 177-179
ISSN:
1864-9904
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
223381
Posten skapad:
2015-09-29 20:46
Posten ändrad:
2015-10-30 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007