transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From product through service and solution to performance: Value propositions, interaction patterns and capabilities

Författare och institution:
Henrik Agndal (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring, Chalmers); Veronika Pereseina (-)
Publicerad i:
Workshop on performance-based contracting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
223376
Posten skapad:
2015-09-29 20:36
Posten ändrad:
2015-10-23 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007