transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dealing with the multidimensionality of sustainability through the use of multiple perspectives – a theoretical framework

Författare och institution:
Johanna Lönngren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers), Chalmers); Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap, Chalmers); Åke Ingerman (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers)
Publicerad i:
European Journal of Engineering Education, 41 ( 3 ) s. 342-352
ISSN:
0304-3797
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The concept of perspectives is important in discussions about the multidimensionality of sustainability problems and the need to consider many different aspects when dealing with them. This paper aims to facilitate discussions among both educators and researchers about didactical approaches to developing students’ abilities to deal with the multidimensionality of sustainability challenges through the use of multiple perspectives. For this purpose, a theoretical framework was developed that describes perspectives in terms of a set of general characteristics, as well as a number of ways in which students can develop and reflect on perspectives. Development of the framework was supported by a qualitative content analysis of transcripts from interviews with undergraduate engineering students in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
education for sustainable development, engineering education, perspectives, holistic thinking, systems thinking, normative competence
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
223368
Posten skapad:
2015-09-29 15:43
Posten ändrad:
2016-08-15 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007