transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ekonomistyrning och hållbar utveckling

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Håkan Kullvén (-)
Publicerad i:
Den nya ekonomistyrningen / Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén,
ISBN:
978-91-47-11095-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Detta kapitel ingår i upplaga 5 av faktaboken Den Nya Ekonomistyrningen. Vi har valt att publicera kapitlet på bokens hemsida eftersom vi de närmaste åren förväntar oss ny forskning om kopplingen mellan ekonomistyrning och hållbar utveckling. Dessutom tror vi att det praktiska arbetet med att knyta hållbarhetsarbetet till ekonomistyrningen kommer att utvecklas en hel del på kort sikt. Vår idé är att löpande uppdaterakapitlet för att hålla det aktuellt med avseende på pågående utveckling. Nya versioner kommer kontinuerligt att publiceras på bokens hemsida.
Postens nummer:
223353
Posten skapad:
2015-09-29 12:52
Posten ändrad:
2015-10-22 10:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007