transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are illness perception and coping style associated with the delay between symptom onset and the first general practitioner consultation in early rheumatoid arthritis management? An exploratory study within the CareRA trial.

Författare och institution:
K Van der Elst (-); D De Cock (-); E Vecoven (-); S Arat (-); S Meyfroidt (-); J Joly (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); P Verschueren (-); R Westhovens (-)
Publicerad i:
Scandinavian journal of rheumatology, 45 ( 3 ) s. 171-178
ISSN:
1502-7732
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Persons who are later diagnosed with early rheumatoid arthritis (ERA) often delay their first contact with a health professional after symptom onset. Besides initial symptoms, psychosocial characteristics of individuals may influence their help-seeking behaviour. We explored the role of disease characteristics, illness perception, and coping in patient-related delay before treatment initiation in recently diagnosed patients with ERA.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap
Postens nummer:
223339
Posten skapad:
2015-09-29 11:07
Posten ändrad:
2016-04-29 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007