transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Apolipoprotein E polymorphism in aneurysmal subarachnoid haemorrhage in West Sweden.

Författare och institution:
Ludvig Z Csajbok (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Karin Nylén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Martin Öst (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Per Nellgård (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Bengt Nellgård (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Acta neurologica Scandinavica, 133 ( 6 ) s. 466–474
ISSN:
1600-0404
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aneurysmal subarachnoid haemorrhage (aSAH) is associated with high morbidity and mortality despite novel treatments. Genetic variability may explain outcome differences. Apolipoprotein E (ApoE) is a glycoprotein with a major role in brain lipoprotein metabolism. It has three isoforms encoded by distinct alleles: APOEε2, APOEε3 and APOEε4. The APOEε4 allele is associated with Alzheimer's disease and worse outcome after traumatic brain injury and ischaemic stroke. This prospective blinded study explored the influence of the APOEε4 polymorphism on the risk of aSAH, risk of cerebral vasospasm (CVS) and 1-year neurological outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
223317
Posten skapad:
2015-09-29 08:33
Posten ändrad:
2016-04-29 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007