transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inselkunde. Wissen(schaft), Erzählkunst und weibliche Adoleszenz in Annette Pehnts Insel 34

Författare och institution:
Linda Karlsson Hammarfelt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
literatur für leser, 74 ( 3 ) s. 161-173
ISSN:
0343-1657
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Postens nummer:
223280
Posten skapad:
2015-09-28 12:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007