transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved survival after non-traumatic subarachnoid haemorrhage with structured care pathways and modern intensive care.

Författare och institution:
Sahar Wesali (-); Hanna C Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Björn Cederin (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Clinical neurology and neurosurgery, 138 s. 52-58
ISSN:
1872-6968
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients with subarachnoid haemorrhage (SAH) often require multidisciplinary management and their treatment is difficult to standardize. The aim was to describe baseline characteristics, care pathways and discharge status in an unselected group of patients with first ever non-traumatic SAH, and to examine whether their care pathways and outcomes vary.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård ->
Intensivvård
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
223260
Posten skapad:
2015-09-27 18:39
Posten ändrad:
2015-09-28 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007