transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minerals as Scarce Resources: the Quest for Secure and Sustainable Supply

Författare och institution:
David Langlet (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
J. Ebbesson, M. Jacobsson, M. Klamberg, D. Langlet, P. Wrang (eds), International law and changing perceptions of security : Liber amicorum Said Mahmoudi, s. 202-224
ISBN:
978-90-04-27458-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill Academic Publishers
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Nyckelord:
minerals, scarcity, security of supply, rare earths, international trade law, WTO, sustainability
Postens nummer:
223219
Posten skapad:
2015-09-25 11:57
Posten ändrad:
2015-10-30 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007