transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To make sense of teacher collaboration and common learning – Development efforts in three Swedish schools.

Författare och institution:
Mette Liljenberg (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at ICSEI-conference 3-6 January, 2015, Cincinnati OH, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper describes and analyses improvement efforts aimed to improve teacher collaboration and common learning in three compulsory schools in Sweden. The paper put focus on how principals and teachers make sense of the improvement efforts. The analysis show that teachers and principals, to make sense of new arrangements, initially made pragmatic interpretations based on institutionalized frames. Some teachers and principals were however able to establish new frames for sensemaking. Norms, values and traditions present in the three schools gave different conditions for this. The result show that the relationship between principals and teachers leaders for teacher teams were important for if fruitful negotiations could be held and shared meaning created.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
school improvement, collaboration, sensemaking
Postens nummer:
223217
Posten skapad:
2015-09-25 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007