transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lactoferrin, amylase and mucin MUC5B and their relation to the oral microflora in hyposalivation of different origins.

Författare och institution:
Annica Almståhl (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Maude Wikström (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Jasper Groenink (-)
Publicerad i:
Oral Microbiology and Immunology, 16 ( 6 ) s. 345-352
ISSN:
0902-0055
E-ISSN:
1399-302X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
saliva, hyposalivation, lactoferrin, amylase, mucin
Postens nummer:
223171
Posten skapad:
2015-09-24 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007