transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hacking Hacked! The Life Cycles of Digital Innovation

Författare och institution:
Johan Söderberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); A. Delfanti (-)
Publicerad i:
Science Technology & Human Values, 40 ( 5 ) s. 793-798
ISSN:
0162-2439
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Social Issues
Postens nummer:
223141
Posten skapad:
2015-09-24 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007