transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Examining autobiographical memory, experience and identity in stories about problematic childhoods: the case of young people in detention homes and their life narratives

Författare och institution:
Zulmir Becevic (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Remembering, Forgetting, Imagining: The Practices of Memory, Fordham University, New York, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
223116
Posten skapad:
2015-09-24 09:24
Posten ändrad:
2015-09-24 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007