transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On institutional frames in Akie: A Discourse Grammar approach

Författare och institution:
Bernd Heine (-); Christa König (-); Karsten Legère (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Osamu Hieda (ed.) Information Structure and Nilotic languages (Studies in Nilotic Linguistics, vol. 10), s. 141-157
ISBN:
978-4-86337-195-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa,Tokyo Univ. of Foreign Studies
Förlagsort:
Tokyo
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Postens nummer:
223108
Posten skapad:
2015-09-23 22:03
Posten ändrad:
2015-09-24 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007